UM KE Grondwerken en Rioleringswerken

UM KE, doet alle grondwerken en rioleringswerken; nieuw rioleringsnetwerk, fundamentele aanpassingen en vernieuwen, alle herstellingen, voor particulier en bedrijf over heel België.

Grondwerken

Het grondwerk is het voorbereiden van de grond. Dit moet dus een goede fundering zijn voor nieuwe panden, bijgebouwen of schuren. Onder grondwerk verstaan we dus onder meer het uitgraven en ophogen van oppervlakken, het leveren van zand of grind en het uitgraven van bouwprojecten.

UM KE

UM KE

Rioleringswerken

  1. Het uitvoeren van graafwerken
  2. De container en transport voor de afvoer van het puin
  3. De reparatie of vernieuwing van het riolering
  4. Het plaatsen van septische putten en regenputten

Wilt u een aannemer voor rioleringswerken inschakelen?